ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ

Sep 10, 2016 by

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ.

ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਛਪੀ ਹੈ।

Comments

comments

%d bloggers like this: