MILEY CYRUS NEW Candid Pics

Apr 14, 2017 by

MILEY CYRUS NEW NUDE PHOTOS LEAKED

read more

Related Posts

Share This

ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ” ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

Apr 10, 2017 by

 

 

😂”ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ” ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ��😂

 

ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੱਲੂ। ਲੱਲੂ ਜੁਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਿਆ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਔਲੇ, ਹਰੜ, ਬਹੇੜੇ ਪੀਹ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪੁੜੀ ਹਕੀਮ ਨੇ ਲੱਲੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੜੀ ਨਾਲ ਲੱਲੂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਹਕੀਮ ਜੀ, ਪੁੜੀ ‘ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ?” ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਔਲੇ ਹਰੜ ਬਹੇੜਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਕਬਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੀਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀ ਹੁੰਦਾ!”
ਲੱਲੂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਪਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਔਲੇ ਹਰੜ ਬਹੇੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ: ਇਥੇ ਹਕੀਮ ਟਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ। ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਕੀਮ ਟਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇਕ ਘੁਮਿਆਰੀ ਦਾ ਗਧਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਟਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐ। ਘੁਮਿਆਰੀ ਨੇ ਹਕੀਮ ਟਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਧਾ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਟਿੱਡੇ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੁੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਆਹ ਲੈ, ਜਾਹ ਗਧਾ ਲੱਭਜੂ!”
ਘੁਮਿਆਰੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੜੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਾਜਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਸਨ? ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਖੋਲਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰੂੜੀ ‘ਤੇ ਗਧਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਲੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰੀ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਗਧਾ ਲਭਾ ਦਿੱਤਾ! ਪਿੰਡ ‘ਚ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ। ਟਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਵੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਧਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, “ਹਕੀਮ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?”
ਟਿੱਡਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ।” ਘਬਰਾਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੇਤੀ ਦੱਸ।” ਕਹਿੰਦਾ, “ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ!”
ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਔਲੇ ਹਰੜ ਬਹੇੜੇ ‘ਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਪੀਹਣ ਨੂੰ ਖਰਾਸ ਜੋੜ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ‘ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ। ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਵੇਰਸਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੱਲੂ ਫੌਜ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਹਰੇਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਪੁੜੀ ਦਿਓ। ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਵੱਖਤੇ ਉਠਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੀ ਆਵੇ। ਲੱਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, “ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਗੁਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ।” ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਓਧਰ ਹਾਜਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ!
ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਵੇਖ ਲੱਲੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ‘ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ’ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਡਹੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਰੂਦ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣ ਡਹੇ ਆ! ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਬਹਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਲੱਲੂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਬੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ?
ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਟਿੱਡਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਹਕੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋਡਾ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਕੀ ਐ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਥੋਡਾ। ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਣਬੱਚੇ ਘਾਣੀ ਪੀੜਦੂੰ।”
ਬੁਰਾ ਫਸਿਆ ਹਕੀਮ ਟਿੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਲੱਲੂ। ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, “ਮਹਾਰਾਜ, ਥੋਡੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਟਿੱਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਐਂ। ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।” ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ! ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ। ਲੱਲੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ: ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਵਲੱਲੀਆਂ..- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

read more

“प्राचीन स्वास्थ्य दोहावली”

Nov 27, 2016 by

“प्राचीन स्वास्थ्य दोहावली”

पानी में गुड डालिए, बीत जाए जब रात!
सुबह छानकर पीजिए, अच्छे हों हालात!!

धनिया की पत्ती मसल, बूंद नैन में डार!
दुखती अँखियां ठीक हों, पल लागे दो-चार!!

ऊर्जा मिलती है बहुत, पिएं गुनगुना नीर!
कब्ज खतम हो पेट की, मिट जाए हर पीर!!

प्रातः काल पानी पिएं, घूंट-घूंट कर आप!
बस दो-तीन गिलास है, हर औषधि का बाप!!

ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार!
करे हाजमे का सदा, ये तो बंटाढार!!

भोजन करें धरती पर, अल्थी पल्थी मार!
चबा-चबा कर खाइए, वैद्य न झांकें द्वार!!

प्रातः काल फल रस लो, दुपहर लस्सी-छांस!
सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश!!

प्रातः- दोपहर लीजिये, जब नियमित आहार! तीस मिनट की नींद लो, रोग न आवें द्वार!!

भोजन करके रात में, घूमें कदम हजार!
डाक्टर, ओझा, वैद्य का , लुट जाए व्यापार !!

घूट-घूट पानी पियो, रह तनाव से दूर!
एसिडिटी, या मोटापा, होवें चकनाचूर!!

अर्थराइज या हार्निया, अपेंडिक्स का त्रास!
पानी पीजै बैठकर, कभी न आवें पास!!

रक्तचाप बढने लगे, तब मत सोचो भाय!
सौगंध राम की खाइ के, तुरत छोड दो चाय!!

सुबह खाइये कुवंर-सा, दुपहर यथा नरेश!
भोजन लीजै रात में, जैसे रंक सुरेश!!

देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल!
अपच,आंख के रोग सँग, तन भी रहे निढाल^^

दर्द, घाव, फोडा, चुभन, सूजन, चोट पिराइ!
बीस मिनट चुंबक धरौ, पिरवा जाइ हेराइ!!

सत्तर रोगों कोे करे, चूना हमसे दूर!
दूर करे ये बाझपन, सुस्ती अपच हुजूर!!

भोजन करके जोहिए, केवल घंटा डेढ!
पानी इसके बाद पी, ये औषधि का पेड!!

अलसी, तिल, नारियल, घी सरसों का तेल!
यही खाइए नहीं तो, हार्ट समझिए फेल!

पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सु जान!
श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान!!

अल्यूमिन के पात्र का, करता है जो उपयोग!
आमंत्रित करता सदा, वह अडतालीस रोग!!

फल या मीठा खाइके, तुरत न पीजै नीर!
ये सब छोटी आंत में, बनते विषधर तीर!!

चोकर खाने से सदा, बढती तन की शक्ति!
गेहूँ मोटा पीसिए, दिल में बढे विरक्ति!!

रोज मुलहठी चूसिए, कफ बाहर आ जाय!
बने सुरीला कंठ भी, सबको लगत सुहाय!!

भोजन करके खाइए, सौंफ, गुड, अजवान!
पत्थर भी पच जायगा, जानै सकल जहान!!

लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान!
तुलसी, गुड, सेंधा नमक, हृदय रोग निदान!

चैत्र माह में नीम की, पत्ती हर दिन खावे !
ज्वर, डेंगू या मलेरिया, बारह मील भगावे !!

सौ वर्षों तक वह जिए, लेते नाक से सांस!
अल्पकाल जीवें, करें, मुंह से श्वासोच्छ्वास!!

सितम, गर्म जल से कभी, करिये मत स्नान!
घट जाता है आत्मबल, नैनन को नुकसान!!

हृदय रोग से आपको, बचना है श्रीमान!
सुरा, चाय या कोल्ड्रिंक, का मत करिए पान!!

अगर नहावें गरम जल, तन-मन हो कमजोर!
नयन ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चहुंओर!!

तुलसी का पत्ता करें, यदि हरदम उपयोग!
मिट जाते हर उम्र में,तन में सारे रोग। 🌸

read more

Bigg Boss 10 wild card contestants Jason Shah Priyanka Jagga

Nov 27, 2016 by

Bigg Boss 10 wild card contestants Jason Shah Priyanka Jagga

Bigg Boss 10 wild card contestants

bigg-boss-10-wild-card-contestants

 

Bigg Boss 10 wild card contestants Jason Shah, Priyanka Jagga, Sahil Anand and Elena Kazan

 

wild card contestants Jason Shah, Priyanka Jagga, Sahil Anand and Elena Kazan will save Manveer Gujjar from elimination

read more

Related Posts

Tags

Share This

Chaar Sahibzaade 2014 | Rise of Banda Singh Bahadur 2016

Nov 15, 2016 by

Chaar Sahibzaade 2014 | Rise of Banda Singh Bahadur 2016

Chaar Sahibzaade 2014 | Rise of Banda Singh Bahadur 2016

Based on the sacrifices of the four sons of the 10th Sikh guru Gobind Singh.

  • Sahibzada Ajit Singh
  • Sahibzada Jujhar Singh
  • Sahibzada Zorawar Singh
  • Sahibzada Fateh Singh

Supreme sacrifice story of the younger sons of Guru Gobind Singh . Story of bravery & sacrifice story of the older sons of Guru Gobind Singh


 

Chaar Sahibzaade: Rise of Banda Singh Bahadur

chaar-sahibzaade-2-rise-of-banda-singh-bahadur

chaar-sahibzaade-2-rise-of-banda-singh-bahadur

The profound story of the martyrdom of the four sons of Shri Guru Gobind Singhji has long lived in our hearts. We cannot forget the courageous valor of Baba Ajit Singh and Baba Jujhar Singh at the battlefield at Chamkaur and the marvelous wisdom of Baba Zorawar Singh and Baba Fateh Singh at Wazir Khan’s courtroom.

Initial release: November 11, 2016 (USA)
Director: Harry Baweja
Film series: Chaar Sahibzaade Film Series
Produced by: Harry Baweja

 

read more

Reality of Navjot Singh Sidhu | ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ

Sep 10, 2016 by

Reality of Navjot Singh Sidhu | ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ

 

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਾਰੈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧੂ rss ਦਾ ਖਾਸ ਵਰਕਰ ਹੈ ।rss( ਭਾਜਪਾ)ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਉਟੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਬੈਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਓ ਹਰ ਜਤਨ ਕਰੇਗਾ।ਪਹਿਲਾਂ rss ਵੱਲੋ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀਉ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ rss ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AAP ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ AWAZ A PUNJAB ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾ ਦੇ ਮਨਾ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਵਂਢੀ ਜਾਵੇ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਏਹੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਡ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਨੂੰ ਉਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ।ਸਿੱਧੂ ਨੂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਆਸਾਰਾਮ ਸਾਧ ਦੀਆ ਸਿਫਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਧੇ ਮਾ ਦੀਆ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਲਫਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਣ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੌ ਮਿਲਾਈ ਖਾਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸੱਤਾ ਸੋਪਣਾ ਹੈ।

read more

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂਂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇਂ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Sep 10, 2016 by

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂਂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇਂ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

 

 

 

“ਬਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾਂ ਬਾਪੁ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਖਿਡਾਰੀ.. ”
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ!!!
ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਵੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ।ਮੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ,ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ
ਰੈਲੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਬਾਦਲਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੁਫੀਆਂ ਤੰਤਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ
ਜੁਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਡ
ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆ ਗੰਰਾਟਾ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਸੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪਿੰਡਾ ਦੀਆ ਅਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਫੰਡ ਚੋ ਕੋਈ ਗਰਾਟ ਨਹੀ ਮਿਲੀ।
ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਇਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸੈ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ ਮੜ ਸਕੇ।ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲਿਆ ਵਿਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਫੜੇ ਮੁਲਜਮਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਬਾਦਲਾ ਦੀਆ ਇਨਾ ਕਰਤੂਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੋ ।
ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

read more